Serveis en totes les fases del projecte

Gestió de projectes
europeus

L’equip de BAa està especialitzat en la tramitació i la gestió de projectes finançats amb fons competitius europeus per a l’Administració Pública

Té una experiència específica de més de cinc anys en l’acompanyament a ens locals en la concurrència a convocatòries amb fons competitius provinents de la Unió Europea (ERASMUS, LIFE, EUROPA CREATIVA, HORITZÓ EUROPA, CIUTADANIA, EQUITAT, DRETS I VALORS, JUSTICIA, entre d’altres), i a convocatòries que provenen de l’objectiu de Cooperació Territorial Europea i de desenvolupament regional (FEDER, INTERREG, incloent POCTEFA, Europe, Sudoe, Med i URBACT)

Els serveis de BAa cobreixen tot el cicle de gestió del projecte:

Detecció de fons i convocatòries
 • Identificació de convocatòries de subvenció
 • Anàlisi d’objectius i requisits de la convocatòria
 • Acompanyament en els procediments previs requerits: definició de l’estratègia de recerca i/o de finançament, i realització de tràmits en el Portal del Participant de la UE (creació de perfil, PIC number, i assignació de rols LEAR, Account Administrator, LSIGN, FSIGN, etc.)
 • Valoració de la idoneïtat de la convocatòria per cada entitat així com les possibilitats d’èxit
Tramitació de propostes
 • Assessorament i acompanyament en els procediments administratius de tramitació de propostes: elaboració del pressupost i recopilació d’informació sobre els participants, així com assessorament en el disseny, redacció i avaluació de Plans d’Igualtat en compliment als criteris d’elegibilitat Horizon Europe
 • Cerca d’entitats per a la formació de consorcis
 • Redacció de propostes tècniques
 • Elaboració de pressupostos i preparació de la documentació administrativa
 • Acompanyament en el procés de presentació de propostes
Gestió de projectes
 • Anàlisi del plec de condicions, termes de referència i normativa aplicable
 • Disseny i elaboració d’eines de gestió de projecte: guies, cronogrames, fitxes de control, plans de treball i eines de monitoratge de les activitats
 • Acompanyament en el procés de signatura del contracte de subvenció i l’acord de consorci
 • Suport en la redacció d’informes i d’altres lliurables
 • Acompanyament durant la gestió administrativa i financera del projecte

BAa és empresa adjudicatària de l’Acord Marc 2021.07 “Serveis de Consultoria per a la Preparació i Tramitació de Subvencions” per a ens locals de Catalunya, en els següents lots: