Gestió de projectes internacionals

BAa té més de 20 anys d’experiència en la gestió de programes i projectes d’assistència tècnica d’organismes multilaterals en el sector del desenvolupament, amb especialització en projectes finançats per la Unió Europea (UE) i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) a la regió d’Amèrica Llatina i el Carib

Principals sectors d’especialització:

Democratització i governabilitat

Enfortiment institucional i reforma de l’Estat, incloent-hi l’Administració pública i l’Administració de justícia, consolidació de la societat civil i de l’estat de dret, promoció i protecció dels drets humans, processos electorals, resolució de conflictes, construcció de la pau i seguretat ciutadana.

Gènere

Incorporació de la perspectiva de gènere en organitzacions i projectes, interseccionalitat, transversalitat i equitat de gènere. Anàlisi d’organitzacions, diagnosi, disseny, execució i avaluació de plans d’igualtat en organitzacions i administracions públiques. Lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista.

Desenvolupament social i educació

Inclusió social i protecció de grups vulnerables, desenvolupament local, educació formal i no formal, formació professional i capacitació (VET), mercat laboral i reinserció sociolaboral i polítiques migratòries.

Desenvolupament econòmic i urbà

Polítiques de desenvolupament del sector privat, promoció de PIMES i comerç, integració econòmica regional.

Noves tecnologies de la informació, tecnologies i serveis digitals, mobilitat i serveis urbans, SMART cities.

Medi ambient i canvi climàtic

Adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Entorns urbans sostenibles i ciutats resilients.

Comunicació i visibilitat

Disseny i execució d’estratègies de comunicació i sensibilització de projectes, elaboració i implementació de campanyes de comunicació i visibilitat i organització d’esdeveniments.

20 anys d’experiència en licitació i implementació de projectes internacionals

Més de 200 projectes finançats per la UE i el BID a 120 països

Àmplia experiència com a líder de consorci en totes les fases del projecte

Experiència recent com a líder de consorci en projectes a Amèrica Llatina i el Carib:

 • 5Servicios de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa Ciudad Mujer (CEDIMU) en la República Dominicana para el Banco Interamericano de Desarrollo (2023-2024)
 • 5Análisis de la situación de los servicios de atención y protección a víctimas de trata de personas y de la situación de la trata de personas en trabajo forzado en América Latina y Caribe financiado por el el Banco Interamericano de Desarrollo (2021-2022)

Contractes Marc – EuropeAid

Des de 2005, membre de consorci en set contractes marc d’EuropeAid (actualment International partnerships), mecanisme per a contractar serveis d’assistència tècnica de curta durada per a l’ajuda exterior de la Comissió Europea:

 • FWC SIEA 2018,
  EuropeAid/138778/DH/SER/
  Multi, Framework Contract
  ‘Services for the Implementation of External Aid 2018’
 • FWC Commission 2015,
  EuropeAid/137211/DH/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2013,
  EuropeAid/132633/C/SER/Multi
 • FWC Commission 2011,
  EuropeAid/129783/C/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2009,
  EuropeAid/127054/C/SER/Multi
 • FWC Commission 2007,
  EuropeAid/123314/C/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2005,
  EuropeAid/119860/C/SV/Multi

Contractes Marc – Parlament Europeu

Líder de consorci del contracte marc per proporcionar assessorament extern al Comitè de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu: IP/C/FEMM/FWC/2015-056:
Lot 3 – European Parliament Multiple Framework Service Contract – Elaboració d’estudis sobre drets de les dones i igualtat de gènere en països tercers països tercers

BAa Consultors col·labora regularment amb professionals externs per a la implementació de projectes d’assitència de curta i llarga durada.

Si us interessa qualsevol de les vacants que es mostren a continuació, o teniu experiència en consultoria internacional i voleu formar part de la nostra xarxa de professionals, podeu fer-nos arribar el vostre CV actualitzat a
baaconsultors@baaconsultors.com

Vacants obertes

PosicióLocalitzacióProjecteDatesDetalls
Especialistas en los sectores de especialización de BAa para proyectos de Asistencia Técnica financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)América Latina y CaribeProyectos de Asistencia Técnica de corta y larga duraciónN/AEstamos reclutando expertas y expertos en las siguientes áreas: Derechos Humanos, Gobernabilidad, Educación, Género, Desarrollo Social y Económico, Medio Ambiente y Comunicación y Visibilidad