La Companyia

Base Assistència i Assessorament Consultors SL és una consultora d’assistència tècnica amb seu a Barcelona especialitzada en la gestió de projectes finançats per la unió Europea.
Al llarg dels seus 20 anys d’experiència ha implementat més de 200 projectes en l’àmbit de l’assistència tècnica de projectes internacionals per a organismes multilaterals en el sector del desenvolupament i ha facilitat serveis de consultoria per a projectes de subvenció amb fons europeus competitius i de desenvolupament regional per a l’Administració Pública.

Oficina a Barcelona i a Costa Rica

Compta amb un equip multidisciplinari format en ciències jurídiques, socials i econòmiques, amb especialistes en gènere, avaluació i gestió de projectes, i té capacitat per prestar els seus serveis en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès.

BAa ha bastit una àmplia xarxa de consultors i consultores externs en els seus sectors d’especialització i ha adquirit una gran experiència en la formació de consorcis internacionals.

Des de la nostra oficina de San José, Costa Rica, es coordinen els projectes d’assistència tècnica a Amèrica Llatina i el Carib, per tal de garantir la màxima eficàcia en el seguiment i monitoratge de tot el procés d’implementació.

BAa disposa de la certificació ISO 9001:2015 en Sistema de Gestió de la Qualitat, emesa per DNV, que acredita que l’equip de BAa compta amb les eines necessàries per assegurar una organització òptima i una millora continua de la qualitat dels seus serveis. Els comptes de la companyia són auditats anualment per auditors externs.