Consultora d'assistència tècnica

en projectes internacionals

Gestió de projectes

Finançats per la Unió Europea
Assessorament per a licitacions

BAa en xifres

anys

projectes

països

Projectes implementats

  • AT para la implementación de la TV Digital en Colombia (2016-2018, 3,8M€)
  • FWC SIEA 2018, EuropeAid/138778/DH/SER/Multi,
    1. Lot 2: Infraestructure, sustainable growth and jobs
    2. Lot 3: Human Rights, Democracy and Peace