Consultora especialitzada en projectes europeus

Projectes internacionals

Més de 15 anys d’experiència en licitació i implementació de projectes de desenvolupament finançats per organismes internacionals.

Líder de consorci en projectes finançats pel Servei de Cooperació EuropeAid de la Direcció General de la Comissió Europea de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), responsable de l’execució dels programes i projectes d’ajuda externa de la Unió Europea:

 • Implementació de la TV Digital a Colòmbia
  EuropeAid/136352/DH/SER/CO
 • Drets ciutadans i delictes de
  violència contra la dona a Guatemala, estrategia de comunicació
  EuropeAid/135330/IH/SER/GT
 • Programa de Drets Humans entre la Unió Europea i Mèxic
  EuropeAid/126192/C/SER/MX
Líder de consorci del contracte marc per proporcionar assessorament extern al Comitè de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu:
 • Lot 3 – European Parliament Multiple Framework Service Contract
  Elaboració d’estudis sobre Drets de les dones i igualtat de gènere en països tercers
  IP/C/FEMM/FWC/2015-056

Contractes Marc – EuropeAid

Des de 2005, membre de consorci de 7 Contractes Marc d’EuropeAid,  mecanisme per a contractar serveis d’assistència tècnica de curta durada per a l’Ajuda Exterior de la Comissió Europea:

 • FWC SIEA 2018,
  EuropeAid/138778/DH/SER/
  Multi, Framework Contract
  ‘Services for the Implementation of External Aid 2018’
 • FWC Commission 2015,
  EuropeAid/137211/DH/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2013,
  EuropeAid/132633/C/SER/Multi
 • FWC Commission 2011,
  EuropeAid/129783/C/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2009,
  EuropeAid/127054/C/SER/Multi
 • FWC Commission 2007,
  EuropeAid/123314/C/SER/Multi
 • FWC Beneficiaries 2005,
  EuropeAid/119860/C/SV/Multi

Gestió de projectes europeus

Especialització en suport i l’assessorament en la gestió de projectes finançats amb fons europeus.

BAa està especialitzada en l’assessorament a entitats públiques i privades per a la licitació i gestió de projectes i subvencions amb fons europeus. Col·labora actualment amb l’Ajuntament de Barcelona en les àrees d’Ecologia Urbana, Prevenció i Seguretat i Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants. Entre d’altres aquest suport s’emmarca en la licitació de convocatòries de projectes finançats per la Unió Europea (Horizon 2020, LIFE, URBACT, Interreg, Urban Innovative Action) així com en la gestió administrativa i financera per a l’execució de projectes de subvenció adjudicats.