Sectors d'experiència

BAa presta els seus serveis de consultoria en les següents àrees:

Assistència Tècnica Multilateral

Aa té més de 15 anys d’experiència en implementació de programes i projectes d’Assistència Tècnica Multilateral per a organismes internacionals. Ha implementat missions de formulació i avaluació a Amèrica Llatina, Àfrica, Asia, Europa de l’Est i països del Mediterrani, i ha estat adjudicatària a més d’importants projectes de l’àmbit social a Amèrica Llatina.

Contracte Marc – EuropeAid

Des de 2004, col·laborem regularment amb EuropeAid (Direcció General de la EU per a la Cooperació al Desenvolupament), havent participat en 6 contractes marc per a missions d’assistència tècnica de curta durada en interès dels països beneficiaris de l’ajuda externa de la UE (Framework Contract Beneficiaries) així com de la Comissió Europea (Framework Contract Commission).

Oportunitats de negoci

BAa ofereix serveis d’assessorament per a la preparació d’ofertes, proporcionant assistència personalitzada en totes les fases del procés de licitació sigui pública o privada. Tenim coneixements específics dels principals ens de finançament multilateral (EuropeAid, BID, Banc Mundial, BCIE, AECID, etc.), així com d’entitats governamentals i governs locals.

Serveis per a licitacions

Identificació de licitacions; Cerca de socis per conformar consorcis; Preparació de documentació tècnica i administrativa per a Expressions d’Interès; Elaboració d’ofertes tècniques i financeres, incloent metodologies; Identificació y mobilització d’experts segons les necessitats dels programes i projectes a implementar.